Brettspillet sjakk

Historien til sjakk

Sjakkspillets historie strekker seg mange århundrer tilbake. Man tror at dagens variant stammer fra et russisk spill som het rasmeri og ble spilt mellom fire personer. Brikkene var annerledes enn de vi kjenner i dag, selv om de kunne flyttes på mange flere måter.

Men sjakk som vi kjenner det i dag begynte å ta form på slutten av 1400-tallet. De bakerste brikkene fikk mer innflytelse, og bøndene fikk mindre makt.

De velstående spilte sjakk for rekreasjon og underholdning. På 1800-tallet var sjakk fortsatt et spill for adelen og de velstående, mens i 1834 fikk vi de første verdensmesterskapene. Senere også offisielle under forbundet FIDE. Sjakken ble allemannseie.

Sjakk i kunsten

Sjakken ble etter hvert det spillet alle ville spille. Sjakk som da kom fra den persiske verden, ble samlet også i kunst på grunn av den enkle designet. Det inspirerte kunstnere til å bruke sine kreative evner til å utvikle sjakkbrettet.

Moderne sjakk

Sjakk består av et brett med 64 ruter, annenhver svart og hvit. Således er brikkene adskilt med svart og hvit, og skal på sin måte karakterisere konge og fedreland med alt det som det medfører. Brikkene har ulik valør og rang, men også måte å flytte på.

Sjakk er spesielt interessant på grunn av de mange kombinasjonene et sjakkbrett kan oppføre. Men det bakteppet kan man si at ingen sjakkspill er like.

Brettet i sjakk

Brettet i sjakk er 8×8 ruter alternerende svart og hvit. Rutene er nummerert fra a1 til h8. Når man bruker notasjon vil man omtale trekkene som bokstav -og tallkombinasjoner, f.eks; han flyttet springer fra b1-c3. Poenget er å gjøre det enklere å notere og samtidig holde sjargongen lik over flere språk.

Brikkene i sjakk

Hver spiller har 16 brikker, 8 av dem er bønder kan kun flytte en fram, eller ta motstander en fram til siden. Her er de resterende:

  • Dronning; kan flytte ubegrenset diagonalt, til alle sider
  • Konge; kan flytte et steg til alle sider
  • Løper; kan flytte diagonalt i sine retninger
  • Springer; kan flytte to fram, en til siden
  • Tårn; kan flytte ubegrenset rett til alle sider

Et sjakkspill starter med at hvit spiller (som har de hvite brikkene) starter med å flytte en bonde. Turen alternerer og man må flytte en brikke i hver runde. Når man spiller profesjonelt spiller man også på tid, ut fra gitte regler i den varianten av sjakk som spilles.

Vi har normal sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk. Tenketid reduseres etter hvor fort spillet gjennomføres.

Populariteten til sjakk

Det sies at nærmere 1/8 av jordas befolkning spiller sjakk hver dag. Det er nesten en milliard mennesker. Når man tenker på hvor mange kombinasjoner som fins på et sjakkbrett, så blir likevel det et lite tall. I sjakk fins det flere trekk-muligheter enn det fins atomer i det kjente universet!!

Leave a Reply